CERCADOR

Compartir

Treballadors per compte propi

Així són les noves quotes per als autònoms

Entra en vigor el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) 2023 arrenca amb novetats importants per als treballadors per compte ...

una calculadoraEntra en vigor el canvi de quotes dels treballadors autònoms (Unsplash)

Compartir

per À.M.

05/01/2023

Entra en vigor el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA)

2023 arrenca amb novetats importants per als treballadors per compte propi (autònoms). Diumenge 1 de gener va entrar en vigor el nou Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), que pretén ajustar la correspondència entre els ingressos anuals nets que reben i la cotització que aporten a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).

Des de diumenge passat els 332.567 treballadors autònoms (com a persones físiques) que hi ha a Catalunya, segons dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu, han de revisar la quota mensual que paguen a la TGSS. Si fins ara la gran majoria (el 86%) escollia pagar la base de cotització mínima, a partir d’ara se li assignarà una quota mensual segons els rendiments nets que tingui.

El nou RETA estableix 15 trams d’ingressos en funció dels quals la quota mensual a pagar varia. Per a cada tram, la persona treballadora autònoma pot pagar una cotització mínima o una màxima, fet que li donarà dret a més o menys prestacions.

 

 

El nou reglament també distingeix entre:

  • autònoms que guanyen menys del salari mínim interprofessional
  • autònoms que guanyen més del salari mínim interprofessional

D’aquesta manera, per a les persones que guanyin fins a 1.700 euros nets al mes la quota mensual a pagar s’anirà reduint des d’ara i fins a 2025 (veure gràfic). Per a la resta, l’aportació creixerà.

 

 

Quant tocarà pagar?

Per saber a quin tram de cotització es pertany caldrà tenir en compte “tots els rendiments nets obtinguts de les diferents activitats que facis com a treballador per compte propi, als quals hauràs de sumar l'import de les quotes abonades a la Seguretat Social [...] A aquests rendiments nets, s'aplicarà una deducció per despeses genèriques del 7%”, indica la TSGG al web que recull els dubtes sobre el nou RETA.

La variabilitat o la inconsistència dels ingressos mensuals és habitual per a moltes persones autònomes. Aleshores, a quin tram pertany cadascú i en cada moment de l’any? La llei preveu aquestes fluctuacions i permet fer fins a sis canvis de cotització.

Si al cap de l’any hi ha algun desajust, a l’alça o a la baixa, entre els rendiments obtinguts i les quotes pagades, “l'administració tributària corresponent notificarà al treballador l'import de la diferència”, expliquen des de CTAC-Autònoms. En cas que la persona

  • degui diners a la TGSS: els haurà d’abonar abans de l'últim dia del mes següent al qual hagi rebut la notificació
  • hagi pagat de més a la TSGG: la Tresoreria reintegrarà, d’ofici, la diferència abans del 30 d'abril de l'exercici següent al qual hagi notificat l’excés de cotització

Per a detalls més concrets i més informació ATA, la Federació Nacional d’Associacions de Treballadors Autònoms, ha publicat aquesta guia.

Reportatge

Masculinització de l’oferta en l’FP: en fem alguna cosa?

Treball

per Marta Curran 16/05/2024

15 de les 25 famílies professionals que s’ofereixen als cicles formatius de grau mitjà (CFGM) tenen un 75% de nois i quatre concentren un 96% de presència masculina

Reportatge

La falta de serveis frena el desenvolupament de la Catalunya rural

Treball

per Ànnia Monreal 10/05/2024

La instal·lació de famílies migrants pot ajudar a pal·liar el despoblament i l’envelliment que viu el camp

Reportatge

Quin model de treball posen sobre la taula els partits polítics del 12M?

Treball

per Ànnia Monreal 03/05/2024

Repassem les propostes dels vuit partits que avui configuren el Parlament de Catalunya

Ajuda'ns a fer un periodisme de qualitat

Donades de5€

Participa