CERCADOR

Compartir

  • Inici
  • Treball
  • Atur, pensions, teixit productiu i ciència als programes electorals de Sumar, PP, PSOE i Vox

A fons

Atur, pensions, teixit productiu i ciència als programes electorals de Sumar, PP, PSOE i Vox

Tercer i últim article que repassa els principals aspectes relacionats amb el món del treball dels partits estatals que opten ...

gent

Compartir

per Aida Cuenca i Ànnia Monreal

21/07/2023

Tercer i últim article que repassa els principals aspectes relacionats amb el món del treball dels partits estatals que opten a les eleccions de les Corts Generals, demà passat, 23 de juliol (23J).

Atur

Sumar: Reorganització de la prestació per desocupació i cessament d’activitat destinada a donar seguretat a les persones treballadores. Per a persones fixes-discontínues, la prestació de desocupació no es considerarà consumida si no supera els 30 dies. En canvi, seran dies cotitzats si durant els períodes d’inactivitat duen a terme formacions acreditables.

Facilitarem la culminació dels estudis de les persones que abandonen la formació obligatòria en el marc d’un treball decent.

Els serveis d’ocupació disposaran d’una unitat específica que promogui i faciliti la gestió.

PP: Aprovarem una reforma integral de les polítiques d’ocupació basada en l’ampliació i millora de la qualitat de l’oferta de formació, i atorgarem major llibertat d’elecció al treballador desocupat […] Promourem l’accés dels aturats a orientació laboral individualitzada a través del perfilat estadístic i d’eines de big data.

Incrementarem la relació dels serveis públics d’ocupació amb les empreses, mitjançant unitats d’atenció especialitzades […] Implementarem programes de formació que adaptin les capacitats dels demandants d’ocupació als llocs de treball oferts.

PSOE: Millorarem l’ajust oferta-demanda del treball mitjançant un sistema integrat d’informació dels sistemes de gestió del SEPE i de la Seguretat Social. Impulsarem, amb els agents socials, un pacte per la plena ocupació per accelerar el cercle virtuós de formació i col·locació.

Vox: Combinarem el suport econòmic de les prestacions per desocupació amb mesures eficaces de formació i actualització professional.

Pensions

Garantia de la suficiència, reforç del sistema públic i reducció de la bretxa de gènere en les pensions.

Assegurarem la sostenibilitat i la suficiència del sistema de pensions per a les generacions actuals i futures i garantirem la revalorització de les pensions. Permetrem que les pensions de discapacitat siguin compatibles amb una feina.

Aprofundirem en la creació del fons de pensions d’ocupació a l’àmbit laboral per augmentar les possibilitats d’estalvi i millorar la qualitat de vida de les persones de cara a la jubilació.

La solució estructural a llarg termini ha de ser l’increment de la natalitat davant l’hivern demogràfic que assola la nostra nació. Assegurarem la sostenibilitat del sistema de pensions tot desmuntant el sistema autonòmic, posarem fi a les duplicitats administratives, reduirem el nombre de ministeris, conselleries, diputats i parlaments i acabarem amb el malbaratament polític.

Joves

Inversió pública en formació professional (FP) i requalificació. S’impulsarà la inversió pública a la formació professional per revertir el ràpid procés de privatització que estan experimentant els cicles formatius.

Impulsarem una nova llei de formació professional i la FP dual tiene que servir como vía de inserción sociolabora

Facilitarem la contractació i formació de joves sense experiència.

Potenciarem la FP en tots els seus nivells. Avenç en la dualització real de la FP implicant empreses, fomentant col·laboració público-privada i en contacte amb el teixit industrial.

Farem un pla de xoc contra la desocupació juvenil amb el mecanisme pack ‘formació + ocupació’ en 12 mesos i posarem en marxa el programa de pràctiques d’empresa, amb el salari mínim interprofessional i la Seguretat Social coberts, amb mentors al sistema públic d’ocupació i tutors a les empreses.

Impulsarem un pla de xoc específic contra la desocupació juvenil, on la capacitació, l’acreditació de competències digitals no reglades, la promoció del talent jove i la formació STEM siguin claus.

Els nostres joves són víctimes d’un cercle viciós on només se’ls ofereix atur o precarietat. Millorarem la qualitat de la formació professional i ampliarem l’FP dual. Rellançarem, amb les garanties adequades, els contractes d’aprenentatge i en pràctiques.

Teixit productiu

Promourem un procés de reindustrialització a Espanya i d’augment del treball de qualitat mitjançant l’impuls de la transició energètica.

El nostre horitzó és la transició agroecològica, des d’una perspectiva integral […] i amb la garantia d’una renda suficient per als agricultors i un salari just per als treballadors. Negociació d’una PAC que prioritzi les explotacions familiars agràries.

Desenvolupament d’un turisme més sostenible amb un Pla de turisme sostenible.

Impuls d’una estratègia nacional de reindustrialització i un pla estratègic per incrementar fins al 20% del PIB el pes de la indústira espanyola.

Desenvoluparem plans estratègics per als principals sectors de l’agricultura, ramaderia i indústria alimentària per identificar amenaces que afectin al desenvolupament i la sostenibilitat […] Plantejarem a la UE la possibilitat d’adoptar mesures de reducció dels costos laborals per a la contractació en províncies poc poblades.

Reformulació de l’estratègia de turisme sostenible 2030 per incloure més la col·laboració público-privada, digitalització, intel·ligència turística, etc. I farem un pla RENOVE de l’hosteleria espanyola.

Aprovarem l’estratègia espanyola d’impuls industrial 2030. Promourem l’economia circular a la indústria per contribuir a la transició energètica i complirem amb els objectius comunitaris establerts de neutralitat climàtica.

Promourem i facilitarem la instal·lació d’empreses que generin ocupació al medi rural. Fomentarem l’agricultura familiar i el cooperativisme agroalimentari. Defensarem la pesca sostenible [… ] Impulsarem polítiques pesqueres que permetin modernitzar el sector.

Donarem suport al comerç de proximitat en el procés cap a un model més innovador, verd i digital.

Continuarem impulsant l’estratègia de turisme sostenible 2030 per promoure un turisme respectuós amb el medi ambient i sostenible, així com la plataforma intel·ligent de destinacions turístiques, concebuda com un centre de big data per incrementar el volum de negoci turístic. Aprovarem una estratègia de turisme LGTBI.

Elaborarem i executarem una estratègia industrial per a Espanya. Revitalitzarem la indústria de l’automòbil i de parts i components per assegurar la posició dominant d’Espanya al sector.

Protegirem els nostres productors de la normativa que n’amenaça la supervivència a conseqüència de les pèrdues que està causant. Com ja fa VOX a Castella i Lleó, exigirem a Brussel·les la revisió de la legislació per assegurar un equilibri entre la viabilitat dels sectors productius i les garanties mediambientals i sanitàries.

Fomentarem i protegirem l’artesanat i els oficis tradicionals i amb arrelament.

Impuls al turisme a Espanya. Prendrem mesures fiscals i de promoció interior i exterior d’aquesta indústria per crear ocupació i riquesa.

Funció pública

Assegurarem una estabilització real del treball públic. Farem un pla de capacitació verda i digital del funcionariat.

Reformularen la carrera funcionarial, oferint incentius atractius i reforçant la formació continuada del personal al servei de l’Administració. Implantarem un sistema d’avaluació del funcionariat per reconèixer l’esforç i dedicació dels treballadors i revisarem l’estructura retributiva del sector públic per facilitar l’atracció de talent.

Es computaran els anys de servei a les Forces Armades per a totes les ofertes públiques d’ocupació.

Garantirem el dret al desenvolupament professional del personal públic, dotant-lo d’una veritable carrera professional vertical i horitzontal. Introduirem fórmules de retribució variable lligades al rendiment. Impulsarem un programa incentivat de mentorització perquè el personal funcionari amb més experiència acompanyi i tutorizi el personal acabat d’incorporar.

El temps de servei prestat a les Forces Armades servirà de mèrit per accedir a l’ocupació pública.

Ciència

Foment de la ciència ciutadana i oberta al conjunt de la societat. Reforç de la difusió cultural del coneixement científic. Establiment d’un pla de sobirania tecnològica. Cura de les persones dedicades a la ciència a través d’un estatut del personal de recerca i impuls de la carrera professional del personal tècnic i de gestió.

Incorporació de la perspectiva de gènere a totes les etapes de la R+D+i.

Elevarem la inversió en I+D+i per facilitar la transferència de coneixements amb les empreses, desenvolupar la carrera professional de l’investigador.

Implementarem un nou model de finançament de la investigació més flexible, menys burocràtic i centrat en el seu impacte social. Continuarem incrementant el nombre d’investigadors els pròxims quatre anys a les universitats i centres de recerca. Refermarem la contractació prioritària de personal de recerca al sector públic amb el nou contracte indefinit per al sector.

Reportatge

Masculinització de l’oferta en l’FP: en fem alguna cosa?

Treball

per Marta Curran 16/05/2024

15 de les 25 famílies professionals que s’ofereixen als cicles formatius de grau mitjà (CFGM) tenen un 75% de nois i quatre concentren un 96% de presència masculina

Reportatge

La falta de serveis frena el desenvolupament de la Catalunya rural

Treball

per Ànnia Monreal 10/05/2024

La instal·lació de famílies migrants pot ajudar a pal·liar el despoblament i l’envelliment que viu el camp

Reportatge

Quin model de treball posen sobre la taula els partits polítics del 12M?

Treball

per Ànnia Monreal 03/05/2024

Repassem les propostes dels vuit partits que avui configuren el Parlament de Catalunya

Ajuda'ns a fer un periodisme de qualitat

Donades de5€

Participa