CERCADOR

Compartir

  • Inici
  • Treball
  • Les dones dirigeixen el 30% de la recerca tot i ser la major part de l’alumnat universitari

bretxa de gènere

Les dones dirigeixen el 30% de la recerca tot i ser la major part de l’alumnat universitari

La bretxa de gènere augmenta a l’hora de reconèixer la concessió del títol de professor emèrit Tot i ser la ...

Una dona fent recerca científica a un laboratoriObtenen millors puntuacions en les taxes de rendiment i èxit (ThisisEngineering RAEng / Unsplash).

Compartir

per Redacció

24/10/2023

La bretxa de gènere augmenta a l’hora de reconèixer la concessió del títol de professor emèrit

Tot i ser la major part de l’alumnat a graus, màsters i doctorats, les dones són les investigadores principals d’un 34% dels grups de recerca de les universitats catalanes, del País Valencià, les Illes Balears i Andorra, segons l’informe El biaix de gènere en el reclutament, la promoció i la retenció del personal a les universitats de la Xarxa Vives. L’estudi conclou que elles tenen menys presència que els homes a la majoria de càrrecs directius, així com als òrgans de govern de les universitats, on un de cada cinc rectors és dona.

Les dones són les que obtenen millors puntuacions a les taxes de rendiment i èxit en el conjunt de les disciplines universitàries (87% d’aprovades respecte el 82% d’aprovats) i la taxa d’abandonament dels homes és superior a la de les dones en totes les àrees del coneixement excepte en Ciències Experimentals, on és la mateixa. Però les directores d’instituts i centres de recerca representen un 24% i un 26%, respectivament, de les direccions de càtedres. A l’hora de reconèixer el títol de professor emèrit, la bretxa ha augmentat: les dones passen del 24% el 2017 al 19% el 2021.

Contràriament, l’informe indica que la presència de les dones en lideratge i direcció de projectes de recerca ha crescut i que, tot i que la bretxa entre les categories professionals del professorat es manté, mostra una tendència a estancar-se. Així, mentre que el 2017 les dones dirigien el 31% de tesis doctorals, el 2021 ja n’eren el 42%. L’estudi també assenyala que l’equiparació del permís de maternitat i paternitat a 16 setmanes ha reduït la bretxa de gènere en la conciliació familiar.

Reportatge

Masculinització de l’oferta en l’FP: en fem alguna cosa?

Treball

per Marta Curran 16/05/2024

15 de les 25 famílies professionals que s’ofereixen als cicles formatius de grau mitjà (CFGM) tenen un 75% de nois i quatre concentren un 96% de presència masculina

Reportatge

La falta de serveis frena el desenvolupament de la Catalunya rural

Treball

per Ànnia Monreal 10/05/2024

La instal·lació de famílies migrants pot ajudar a pal·liar el despoblament i l’envelliment que viu el camp

Reportatge

Quin model de treball posen sobre la taula els partits polítics del 12M?

Treball

per Ànnia Monreal 03/05/2024

Repassem les propostes dels vuit partits que avui configuren el Parlament de Catalunya

Ajuda'ns a fer un periodisme de qualitat

Donades de5€

Participa