CERCADOR

Compartir

Anàlisi

Les pensions de viudetat en xifres

Per entendre millor quin pes tenen les pensions en l’Estat espanyol, cal donar xifres reals. Actualment, la pensió de viudetat ...

Pensions xifresImatge recurs. BICANSKI / Licencia CC0

Compartir

per Redacció

30/06/2022

Per entendre millor quin pes tenen les pensions en l’Estat espanyol, cal donar xifres reals. Actualment, la pensió de viudetat mitjana se situa en els 778 euros al mes. La despesa en les pensions contributives se situa en l’11,8% del PIB espanyol en el mes de juny.

De les 9.929.502 pensions contributives que es van abonar a l’abril, 6.238.696 són de jubilació, 2.351.287 de viudetat, 952.455 d’incapacitat permanent, 342.758 d’orfandat i 44.306 en favor de familiars, segons les dades aportades per l’Institut Nacional de Seguretat Social.

Pel que fa a les últimes xifres publicades, durant el mes de maig de 2022, el nombre de pensions abonades va disminuir lleugerament: en total van ser 9.918.996, i les persones beneficiàries tenien un ingrés mitjà de 1.202,53 euros al mes i una edat mitjana de 71,6 anys. Si disgreguem aquest darrer nombre de persones per la classe de pensió rebuda, trobarem que 6.110.699 són de jubilació, 1.565.153 de viudetat, 945.807 d’incapacitat permanent, 324.401 són d’orfandat, i 43.592 a favor de familiars.

La bretxa de gènere aplicada

Alguns perceptors de l’ingrés per jubilació reben un complement de bretxa de gènere. Al mes d’abril eren al voltant de 216.000 persones, el 94% d’elles dones, que veuen la seva prestació incrementada en una mitjana de 62 euros al mes gràcies a aquest afegit vigent des de febrer del 2021.

El complement es tracta d’una mesura destinada a les persones que puguin acreditar que la maternitat o paternitat els ha suposat un perjudici en la seva carrera professional. La quantia, després de la revalorització aplicada en aquest últim any, és de 28 euros al mes per fill o filla, que s’aplica des del primer nascut, a diferència del complement de maternitat anterior.

D’altra banda, si desglossem les xifres de pensions de viudetat en homes i dones, les dades de les altes de maig mostren una diferència majúscula entre els dos gèneres: 62.639 homes enfront d’1.502.505 dones. Aquests dos nombres, comparats amb la resta de la classificació de pensions, evidencien la variació més gran. Contràriament, els homes són la majoria com a beneficiaris de la pensió de jubilació, amb 3.728.729 enfront de les 2.381.939 dones.

Reportatge

Masculinització de l’oferta en l’FP: en fem alguna cosa?

Treball

per Marta Curran 16/05/2024

15 de les 25 famílies professionals que s’ofereixen als cicles formatius de grau mitjà (CFGM) tenen un 75% de nois i quatre concentren un 96% de presència masculina

Reportatge

La falta de serveis frena el desenvolupament de la Catalunya rural

Treball

per Ànnia Monreal 10/05/2024

La instal·lació de famílies migrants pot ajudar a pal·liar el despoblament i l’envelliment que viu el camp

Reportatge

Quin model de treball posen sobre la taula els partits polítics del 12M?

Treball

per Ànnia Monreal 03/05/2024

Repassem les propostes dels vuit partits que avui configuren el Parlament de Catalunya

Ajuda'ns a fer un periodisme de qualitat

Donades de5€

Participa