CERCADOR

Compartir

Balanç de 2022

Els accidents laborals no paren de créixer

Els incidents mortals han augmentat més d’un 8% a Catalunya A la feina, com a qualsevol altre entorn, s’hi poden ...

un obrer, treballantEls serveis han patit l’increment més gran respecte del 2021 (Christopher Burns / Unsplash).

Compartir

per Aida Cuenca

21/04/2023

Els incidents mortals han augmentat més d’un 8% a Catalunya

A la feina, com a qualsevol altre entorn, s’hi poden patir danys lleus, greus i fins i tot mortals. Amb la represa de la normalitat després de la covid-19, els accidents laborals han tornat a tenir la mateixa incidència que en anys anteriors a Catalunya. I ara que s’acosta el 28 d’abril, Dia Mundial de la Salut i la Seguretat al Treball, Comissions Obreres (CCOO) ha presentat un informe que analitza les xifres i les causes d’aquests incidents.

Les dades de l’últim any mostren augments destacables respecte del 2021, tant en accidents ocorreguts durant la jornada laboral com en in itinere (durant el desplaçament): en total, els que han acabat en una baixa mèdica han augmentat un 13% i la incidència ha crescut un 18% en un any. Els accidents que han acabat en mort han augmentat un 8,24% en termes absoluts, amb 92 persones, set més que l’any anterior. Les dades que periòdicament publica la Generalitat incrementen aquesta xifra fins a les 111 persones mortes a la feina: 87 durant la jornada i 24 en els desplaçaments.

“Aquesta recuperació de la tendència creixent de la sinistralitat ja arriba a nivells prepandèmics. És la confirmació d’allò que hem denunciat des de fa anys des de CCOO de Catalunya: d’una banda, les reformes laborals anteriors van desarticular la negociació col·lectiva i van deixar un mercat laboral caracteritzat per la precarietat i la devaluació de les condicions de treball, de manera que moltes persones treballadores van haver d’escollir entre un salari o la seva salut; de l’altra, el model de protecció de la salut actual permet que hi hagi unes pràctiques preventives de baixa qualitat i que es produeixi una manca de notificació de multitud de danys a la salut relacionats amb el treball”, sosté l’informe.

 

 

Si les dades s'analitzen per sectors, el nombre d'accidents augmenta, respecte de 2021, en tots excepte a l'agricultura. L'àmbit que ha patit un major increment ha estat el de serveis (19%), que acumula el major nombre d'accidents de treball durant la jornada de feina, seguit de la indústria (4,47%) i la construcció (2,74%) que, en canvi, presenta l'índex d'incidència (número d’accidents per cada 100.000 treballadors afiliats a la Seguretat Social) més elevat.

La incidència dels accidents de treball en jornada també ha crescut a totes les províncies. Lleida és la que en pateix més durant la jornada laboral i supera la mitjana catalana i l'estatal. I pel que fa als accidents mortals in itinere, han crescut a Tarragona i Barcelona i de manera significativa: un 59,85% i 44,24%, respectivament.

 

 

El sexe dels treballadors també és un factor a tenir en compte, ja que alguns sectors laborals estan feminitzats. És el cas del de serveis, en què les dones pateixen el 46% dels accidents de treball amb baixa. Generalment, són elles les que sofreixen més accidents in itinere, "tot i que alguns estudis ens diuen que fan servir el transport col·lectiu més que els homes o es desplacen amb vehicles no motoritzats", raona l'estudi de CCOO. Els homes representen el 66% dels accidents de treball en jornada el 2022, un percentatge que s'incrementa a mesura que augmenta la gravetat de l'accident, fins a arribar al 91% dels incidents mortals.

La situació professional també té a veure amb la incidència. La població assalariada és qui més accidents pateix: ha crescut un 14% en les persones treballadores per compte d'altri, mentre que en les autònomes ha estat del 0,74%. Aquestes xifres, segons el sindicat, són un reflex de la "important infranotificació d'accidents de treball en el col·lectiu d'autònoms i autònomes, a causa de la desprotecció més intensa que pateixen respecte dels seus drets laborals i preventius". Pel que fa al tipus de contracte, les persones que en tenen un de temporal pateixen més accidents que els treballadors indefinits, amb un 14,53% i 11,73%, respectivament.

Per a CCOO, reduir els accidents és impossible sense un esforç de la patronal, que encara no s'implica en el problema tot i l'augment d'accidents laborals durant aquest últim any. Tenint en compte l'anàlisi de la distribució dels accidents, molts són evidents i fàcils de detectar i prevenir, ja que ocorren per caigudes en altura, aixafaments i atrapaments, entre altres. "Les empreses no integren la prevenció de riscos laborals al seu sistema general de gestió i destinen recursos, personals i materials absolutament insuficients per posar en pràctica les activitats preventives legalment exigibles", asseguren. De mitjana, les empreses realitzen unes tres hores de formació per treballador i el 76% de les empreses té només un servei de prevenció extern.

Reportatge

Masculinització de l’oferta en l’FP: en fem alguna cosa?

Treball

per Marta Curran 16/05/2024

15 de les 25 famílies professionals que s’ofereixen als cicles formatius de grau mitjà (CFGM) tenen un 75% de nois i quatre concentren un 96% de presència masculina

Reportatge

La falta de serveis frena el desenvolupament de la Catalunya rural

Treball

per Ànnia Monreal 10/05/2024

La instal·lació de famílies migrants pot ajudar a pal·liar el despoblament i l’envelliment que viu el camp

Reportatge

Quin model de treball posen sobre la taula els partits polítics del 12M?

Treball

per Ànnia Monreal 03/05/2024

Repassem les propostes dels vuit partits que avui configuren el Parlament de Catalunya

Ajuda'ns a fer un periodisme de qualitat

Donades de5€

Participa